Opis

System ABDM Mobil-O-Graph NG® jest przewidziany do badania ciśnienia krwi           i pomocy w ustaleniu diagnozy. Korzystając z niniejszego systemu medycznego lekarz może według własnej oceny zastosować odpowiednie badanie u pacjentów, którzy między innymi:
■mają niedociśnienie tętnicze lub
■nadciśnienie tętnicze,
■cierpią na hipertrofię lub
■zaburzenia czynności nerek, lub
■wymagają zastosowania leczenia nadciśnienia.

Ciągły pomiar ciśnienia krwi jest obecnie powszechnie stosowaną, uznaną i skuteczną metodą pomiarową, która znalazła zastosowanie w codziennym diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia.

System Mobil-O-Graph NG® składa się z dwóch głównych składników:
■z zestawu bazowego Mobil-O-Graph NG® z różnymi mankietami oraz z pozostałych akcesoriów ■z oprogramowania do analizowania przez lekarza rezultatów pomiaru.

Dane z monitora ABD można odczytywać za pomocą jednostki analizującej (w zależności od wersji: HMSClient-Server lub HMS dla systemu Windows). Za pomocą oprogramowania można wczytywać zapisane rezultaty pomiarów do komputera PC, a także prezentować je na ekranie w różnych formach, jako grafiki, listy i statystyki, a także drukować.
Aparat Mobil-O-Graph NG® można potem przygotować bezpośrednio dla następnego pacjenta. Po krótkim przećwiczeniu na początku procedura trwa zaledwie kilka minut. Pozwala to lekarzowi na korzystanie z aparatu na co dzień przez całą dobę.
System monitorowania Mobil-O-Graph NG® został zaprojektowany tak, że pozwala na dokumentowanie i wyświetlanie profilu ciśnienia krwi w dzień i w nocy. Oprócz tego rozpoznawane są dodatkowe parametry takie, jak wartości nocne i zarejestrowane odchylenia ciśnienia krwi. Pozwala to lekarzowi na zaplanowanie indywidualnego i dostosowanego do wymagań każdego pacjenta przebiegu leczenia, a także na kontrolowanie postępów w leczeniu.

Test Oprogramowanie

W tej analizie uzyskuje się przebieg PWA w ciągu doby przy ustawionym protokole 11. Następujące wartości pomiarów przedstawione są dodatkowo do wartości ciśnienia krwi i pulsu w formie graficznej w funkcji czasu na wykresie:
■Centralne ciśnienie krwi
■Alx@75 [90%CI]
■Pojemność minutowa serca [HMV]
■Opór obwodowy

Na histogramie przy pomiarach AFT z użyciem protokołu 10 lub protokołu 11 prezentowane są wartości obwodowego ciśnienia tętniczego krwi i centralnego ciśnienia tętniczego krwi w formie graficznej jako funkcja czasu. Histogram (AFT) służy do bezpośredniego porównania wartości pomiarowych ciśnienia tętniczego krwi.
Opcjonalnie można wyświetlić na histogramie (AFT) następujące parametry: TVR (opór obwodowy), PWV (prędkość fali tętna), CO (rzut serca) i HR (częstotliwość bicia serca).