Opis

Zapraszamy do korzystania z systemu Welch Allyn CardioPerfect EKG. Zapewnia on zaawansowaną funkcjonalność, spełniając wszystkie wymagania w zakresie badań EKG wysiłkowego.

Program do testów wysiłkowych, Welch Allyn CardioPerfect, umożliwia łatwe i dokładne rejestrowanie zapisów EKG. Użytkownik musi jedynie upewnić się, czy elektrody zostały prawidłowo umieszczone i włączyć rejestracje. Program Welch Allyn CardioPerfect EKG rejestruje dane, reguluje parametry ergometru, lub bieżni, dokonuje pomiarów i obliczeń, odczytuje wartości ciśnienia krwi i zapisuje pomiar.

Ponieważ rejestrator Welch Allyn CardioPerfect jest elektrokardiografem 12-odprowadzeniowym, wszystkie elektrody muszą być podłączone! Aby uzyskać sygnał dobrej jakości, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie skóry pacjenta (w razie konieczności abrazja) oraz stosowanie odpowiednich elektrod.

W przypadkach awaryjnych, test może zostać przerwany za pomocą przycisku „Zatrzymanie awaryjne”. Program Welch Allyn CardioPerfect będzie kontynuował monitorowanie pacjenta, ale podłączone urządzenia wysiłkowe zostaną natychmiast zatrzymane. Po uaktywnieniu opcji „Zatrzymanie awaryjne” wciąż jest możliwe wykonanie wydruków, a operator nadal może wprowadzać komentarze i zdarzenia użytkownika.