Opis

System oprogramowania NorthEast Monitoring LX Analysis używa się do:

  • długoterminowego monitorowania pobudzeń kardiologicznych przy podejrzeniu arytmii okresowych, takich jak palpitacje, przemijający atak niedokrwienny (TIA), omdlenia lub inne tym podobne symptomy stwierdzone przez lekarza, oraz do weryfikowania, czy zastosowana terapia farmakologiczna stwierdzonych arytmii jest skuteczna, poprzez pomiar częstotliwości i czasu trwania arytmii i porównanie z tymi wartościami z okresu przed rozpoczęciem terapii,
  • oceny funkcjonowania zaimplantowanego stymulatora serca, w celu upewnienia się, że funkcjonuje on prawidłowo, w przepisanych granicach,
  • wraz z opcjonalną aplikacją OxyHolter może służyć do badania trendów nasycenia krwi tlenem (SpO2) w okresach do 24 godz. Jeżeli rejestrator jest używany u pacjenta w domu, możliwe jest wykluczenie okresów podwyższonej aktywności ruchowej, ze względu na artefakty, które mogłyby być wówczas generowane. Zapis EKG może być wykonany w dowolnym miejscu wyznaczonym przez lekarza, np. w domu, szpitalu lub przychodni. Czas snu pacjenta poddawanego kontroli przesiewowej na bezdech senny musi wynosić co najmniej 4 godz., podczas którego w EKG występuje głównie naturalny rytm zatokowy.